Kontingentopkrævning – 1. februar 2017

Generalforsamling – ??

Førstehjælpskursus – ??

Åbentvand livredderprøve – ??

Ocean Rescue Camp Vorupør – ??

Ocean Rescue Camp Klitmøller – ??